פרויקט מקווה ישראל 23

אדריכל שימור ותוספת: יניב פרדו אדריכלים 
אוקטובר 2017