פרויקט מקווה ישראל 7-11 / לבונטין 21 / הרכבת 8-10 / מרכזיית בזק Abraham Hotel

אדריכל מקורי: בנימין חייקין


כתבות:

09/03/2016    אברהם הוסטל 


אוקטובר 2015