פרויטק מונטיפיורי 19 / מונטפיורי 19

בית טורקניץ, 1922
אדריכלות שימור ותוספת: גל-פלג אדריכלים


אפריל 2017