פרויקט משה שרת 16

יזמים: התחדשות אורבנית
תכנון: V5 אדריכלים


הדמיות: V5 אדריכלים