פרויקט נחלת בנימין 1 / אלנבי 62 - בית פולישוק

מלון בוטיק Poli House Boutique Hotel
אדריכלית שימור: ניצה סמוק אדריכלים
תכנון מקורי: אדריכל סולומון ליאסקובסקי ומהנדס יעקב אורנשטיין, 1934


מרץ 2017

יולי 2015


הדמיית הפרויקט: ניצה סמוק אדריכליםכתבות:

פברואר 2018

חזית אחורית לכיוון נחלת בנימין 3, פברואר 2016יוני 2015פברואר 2013ספטמבר 2012