פרויקט נחלת בנימין 39

אדריכל: יניב פרדו אדריכלים
קונסטרוקטור: גרשון פיטרמן


יוני 2017
שלט הפרויקט, אפריל 2015כתבות:
אוגוסט 2018

יוני 2017
נובמבר 2016, מבט מסמטת בית השואבהיוני 2015

חזית אחורית, מאי 2015
אפריל 2015