רחוב נחמני
7    פרויקט נחמני 723     פרויקט נחמני 23

25    פרויקט מלון המלך אלברטשדרות רוטשילד


33