פרויקט נחמני 29

תכנון: אלון אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן מהנדסים