מגדלי תל אביב - נחלת יצחק 18-20

תכנון: ריסקין אדריכלים
מס' קומות: 34מאי 2015