פרויקט חפץ חיים פינת נחלת יצחק

תא/3833
שטח התכנית: כ –4.449 דונם
תכנון: ניר-קוץ אדריכלים
יזם: אבי גולדשטיין בשם מגדלי הנחלה בע"מ