פרויקט מתחם מכבי יפו

תכנון: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
תב"ע: תא/2725
מיקום: נס לגויים 14-20, עזה 43-53, באר שבע 1-23, נחל עוז 18, נחל שורק 1-7, היינריך היינה 59-61א
קישורים רלוונטיםפרויקט שכונת פארק החורשותתכנון: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
כתבות:
30/08/2018    כתבה
06/03/2018    דחייה במכרז01/08/2015    5 שכונות ענק

24/01/2013    מתחם מכבי יפו