ניסים אלוני 8 - גן ילדים
עיריית תל אביב יפו, מינהל בת"ש, אגף מבני ציבור, מינהל החינוך
הקמת גן ילדים תלת כיתתי ברח' ניסים אלוני 8


מאי 2015

יולי 2012