פרויקט קהילת אודסה

תכנון: כנען גיא
קונסטרוקטור: דב מוזיקנט