פרויקט קהילת אודסה 27

תכנון: כנען גיא
קונסטרוקטור: דב מוזיקנט