פרויקט פרץ חיות 36

תכנון: גרינהאוז אדריכלים
הדמיות: סטודיו אנדודצמבר 2014
אוגוסט 2013

אוגוסט 2013