פינס 22-24 גינה ציבורית
מאי 2015

מקוה טהרה משה ושלה ספרא