רחוב פנקס









אבן גבירול


1

3


מרים החשמונאית



5

7

9

11

13

15


לואי מרשל


17

19

21

23

25


דה האז


27

29


ברנדיס


31

33


שטריקר


35

37

39

41


בודנהיימר


43

45

47


סמאטס


49

51

53

55


ויצמן



59

61

63 - בית יד לבנים

65

67

69


דרך נמיר



אבן גבירול


2

4

6

8

10


אפשטיין יצחק


12

14

16

18

20

22

24

26

28


רמז


30


לואי ליפסקי


32

34

36

38

40

42

44

44א

46

48

50

52

54


ויצמן


58 - בית החייל

60


עקיבא אריה



(68, 70)


גילוץ דבורה ומנחם


72

76


דרך נמיר