רחוב פנקס

אבן גבירול


1

3


מרים החשמונאית5

7

9

11

13

15


לואי מרשל


17

19

21

23

25


דה האז


27

29


ברנדיס


31

33


שטריקר


35

37

39

41


בודנהיימר


43

45

47


סמאטס


49

51

53

55


ויצמן59

61

63 - בית יד לבנים

65

67

69


דרך נמיראבן גבירול


2

4

6

8

10


אפשטיין יצחק


12

14

16

18

20

22

24

26

28


רמז


30


לואי ליפסקי


32

34

36

38

40

42

44

44א

46

48

50

52

54


ויצמן


58 - בית החייל

60


עקיבא אריה(68, 70)


גילוץ דבורה ומנחם


72

76


דרך נמיר