פרויקט פינסקר 10 - בית "משק"

אדריכל מקורי: יוסף ברלין
אדריכל האגף המודרני: שלמה גפשטיין
היזם: הבית ברחוב פינסקר 10 בע"מ
אדריכלות שימוור: ניצה סמוק אדריכלים / אדריכלית אחראית: תום צרויה
קבלן: יסודות איתנים בע"מ
ניהול ביצוע: מ.ב.א בניין והשקעות בע"מ
מהנדס: יובל אכברט
ציורי קיר: שי פרקש אפריל 2018

שלט הבנייןכתבות:

10/09/2016    ביקור בית

19/10/2009    דירה  למכירה
פברואר 2015ינואר 2013
יולי 2012יולי 2011