פרויקט פינסקר 38

יזמים: קבוצת אגוז
תכנון: קימל אשכולות אדריכליםפינסקר 38