פרויקט פינסקר 40

תכנון: חנוך פופר ומשה ברק אדריכלים