פרויקט סמטה פלונית 2

אדריכלי שימור ותוספת: ארכוד אדריכלים
ניהול פרויקט:  ספיר מהנדסים
מס' יח"ד:  16


יוני 2018שלט הפרויקט, סמטה פלונית 2, יולי 2017הדמיה: ארכוד אדריכלים

מרץ 2019