רחוב פרופסור שור1

3

5-7    פרויקט פרופסור שור 5-7