פרויקט רבן גמליאל 19

תכנון: ברמלי-דנילוב אדריכלים
יזמים: פרטיים