פרויקט רבנו תם 9

תא/מק/4432
תכנון: יפתח ארד אדריכל