פרויקט רמב"ם 15

מבנה לשימור
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
תכנון: אדר' תמר אלינב
קונסטרוקציה: מורן שילר מהנדסים


כתבות:


יוני 2017