פרויקט ראול ולנברג 37-45 - מבני ציבור

תא/מק/4439 - שינוי יעוד מתחם חינוך ותרבות נוה שרת 
שטח התכנית: כ-9 דונם 
תכנון: אדר' אילן לקנר