רחוב רזיאל
רזיאל 2, פברואר 2017

רזיאל 2, אוקטובר 2016


רזיאל 2 פינת שדרות ירושלים / קויפמן, אפריל 2016

רזיאל 2 פינת שדרות ירושלים / קויפמן, אפריל 2015