רחוב רמז
כתבות:

ארלוזורוב3

5

7

9

11, 13    גמנסיה הרצליה


ז'בוטינסקי


15


17


דוד ילין


19

21

23

25

27

29

31

33


פרופ' שור


35

37

39

ארלוזורוב


2,4     קופת חולים כללית


8

10

12


16


מטמון כהן


18

20


ז'בוטינסקי


22

24

26

28

30

32

34

36


כהנשטם40

42

44

46


פנקס
דה האז