פרויקט קאנטרי רמז-ארלוזורוב / מרכז ספורט ובריכה עירונית

מיקום: פינת הרחובות ארלוזורוב ורמז
יזם: חברת אחוזות החוף
תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים
קונסטרוקציה: צבי המלי מהנדסים
מועד איכלוס: בשנת 2018


כתבות:
שלט הפרויקט, יוני 2016


ינואר 2018יוני 2016