שדרות רוטשילד


המגדלים של שדרות רוטשילד, מאי 2015


מרתון תל אביב 2015 - רוטשילד פינת אלנביכתבות:
22/01/2016    4 ח' ב–4.2 מ'

29/12/2015    פנטהאוז ב-87 מ' | +


רחוב יהושע התלמי


בעבר: בית אברהם ופייגה-רחל לב, 1912 (נהרס)
קבלן: סם וילסון
 
בעבר: בית שמואל וסולטאנה טאג'ר (נהרס)
 
  
7
/ הרצל 6
אדריכל: יוסף כשדן
בעבר: בית יהושע ובלהה אהליבזון
 

רחוב הרצל

 
9
/ הרצל 5
בית יוסף אליהו ופרחה שלוש
בנין לשימור, סיגנון מיוחד

נבנה ע"י הלל-רוברט שלוש, 1933 
שימש כמשרד אדריכלים

11
בעבר: בית יעקב ופרלה שלוש (נהרס)
 
 
13
בית מוזס
ברקלי בנק
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
אדריכלות: אורית מילבואר אייל אחראי: נוי כהן
 
15
בעבר: בית בריסקר-זילבר, 1924 (נהרס)
אדריכל: יוסף טישלר
 
17 בית מטלון (נהרס)
פרויקט רוטשילד 17 / אחד העם 22-26
 
19
/ נחלת בנימין 52
 

רחוב נחלת בנימין

 

21
/ נחלת בנימין 65
אדריכל התוספת: יהודה מגידוביץ 1932
 
23 בית אליהו גולומב
 
25
מלון ניו-יורק
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
אדריכל: זליג אקסלרוד
 
27
בית מויאל, 1922
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
אדריכל התוספת: יהודה מגידוביץ, 1924
 
29
/ אלנבי 116
בית לדרברג
 


 
31
/ אלנבי 107
 
33
בית זיגר 2 (נהרס)
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
בעבר: בניין בסגנון אקלקטי
אדריכל: יוסף ברלין, 1923
 
35 / יבנה 34
בית ד"ר גולדברג
 
רחוב יבנה

 

37
/ יבנה 25
בעבר: בית בראונשטיין, 1925 (נהרס)
אדריכל: יוסף טישלר

 
39
בעבר: בית פודלישבסקי, 1923 (נהרס)
אדריכל: יוסף ברלין 
 
41
מגדל חברת הביטוח ציון (41,43,45)
 אדריכל: אברהם יאסקי
 
43 מגדל חברת הביטוח ציון
בעבר: בית סקולסקי, 1930 (נהרס)
אדריכל: יוסף ברלין
 
45 מגדל חברת הביטוח ציון
אדריכל: אברהם יאסקי
 
47
 
49
בית רבינוביץ, 1925
אדריכל: דב הרשקוביץ
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
 
51
 
53
/ בצלאל יפה 12
 

רחוב בצלאל יפה

  
55
/ בצלאל יפה 9
בית ולקובסקי, 1932
אדריכל: משה זרנר
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
 
 
59
בית פלקוביץ
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
61
בית לולב (קורינסקי)
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
63
בית עו"ד ניסן רודה
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
65
/ נחמני 30
בעבר: בית ש.בן ציון (נהרס)
אדריכל: יהודה מגידוביץ 1925
 

רחוב נחמני

 
67
/ נחמני 31
 
69
 
71

73 / מזא"ה 42
 

רחוב מזא"ה

 
 
 
 
79
בעבר: בית יוסף, 1931 (שונה)
אדריכל: יוסף ברלין 
אדריכל שימור+תוספת: בר אוריין אדריכלים
 
81
/ בלפור 42
בית זהובית שלוש
אדריכל: משה צ'רנר
אדריכל שימור+תוספת: בר אוריין אדריכלים
 

רחוב בלפור

 
83
/ בלפור 59
בית ברלין, 1929
אדריכל: יוסף ברלין
 
83א

 
85 - 
אדריכל שימור+תוספת: בר אוריין אדריכלים
 
 
89
 
91
 
93 בית מגנט, 1934
אדריכל: יהודה מגידוביץ
 
95
 
97 / שינקין 66
 

רחוב שינקין

 
99
/ שינקין 61
בית ריפשטיין ושות', 1933
אדריכל: יוסף טישלר
שונה ע"י אדריכל: יהודה מגידוביץ ב-1934
 
101
בית קליין
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
103
בית מאירוביץ
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
105
 
107
 
109
 
111
 
113
115 / בר אילן 18
 

רחוב בר אילן

 
117
/ בר אילן 17
בית אהרונוביץ
אדריכל: יצק רפפורט
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
119
בית אהרונוביץ
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
121 בית זכרון מאיר
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
123 
/ החשמונאים 52
בית רבינוביץ, 1935
אדריכל: שטיינבק
בניין  זה התרחשה כביכול  עלילת הסדרה "קרובים קרובים"
וכתובתו הפיקטיבית הייתה  "וייטק 9"
 

רחוב החשמונאים

 
125
/ החשמונאים 49
בית משפחת מטלון
אדריכלים: דב כרמי והלל שלוש
 
127
 
129
 
131
 
133
 
137
 
139
 
141
/ הבימה 4
 

רחוב הבימה
כיכר התזמורת

 

תל אביב - שדרות רוטשילד - מטיילים עם הרכבת

רחוב יהושע התלמי

 
2
 / יהושע התלמי 11
בית ישראל טיבר
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
4
בעבר: בית פנחס ואלקה פרידמן (נהרס)
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
6
בעבר: בית ריזו לוי ומהודר
 
8
/ הרצל 8
בית מורדכיוף
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
אדריכל: יוסף כשדן
 
בעבר: בית ניסים ורחל קורקידי
 

רחוב הרצל


10 / הרצל 7
בית משה ודורה חיינקו
 
12
בית אברהם ורבקה פוגל
 
14
בית חיים והניה חיסין
 
בית דיזנגוף
היכל העצמאות
בית התנ"ך
בנין לשימור, סיגנון בינלאומי
 
18
בית מינצר
בנין לשימור, סגנון בינלאומי

20
בית קורב את מינצר
בנין לשימור, סגנון בינלאומי

22
/ נחלת בנימין 54
מגדל "אביב רוטשילד סנטר"
 

רחוב נחלת בנימין

 
רוטשילד 24
24
/ נחלת בנימין 67
בנק מרכנטיל דיסקונט - סניף מסחרי
 
26
בית רוזינסקי-אקסלרוד (בתמונה מימין)
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
28
בנין לשימור, סיגנון בינלאומי (בתמונה משמאל)
בעבר: בית אלפסי, 1918
 
28א
 

30 - 
מגדל רוטשילד 30
יזם: קבוצת רכישה
אדריכל: גבאי אדריכלים / קולקר קולקר אפשטיין
אדריכלות פנים: סטיו אדריכלים
אדריכלות נוף: שלמה גת
 
32
/ אלנבי 118
מלון בן נחום 1921
אדריכל: יהודה מגידוביץ
בית המלון הראשון בתל אביב וכן מבנה הציבור הראשון שבנה מגידוביץ בארץ ישראל
אדריכלית שימור: פרופ' ניצה סמוק
 


 
34 / אלנבי 109 (34,36) - מגדל מאייר על רוטשילד
 
36 מגדל מאייר על רוטשילד
 
 
38
/ יבנה 36
בעבר: בית כהן, 1926 (נהרס)
אדריכל: יוסף ברלין
 

רחוב יבנה

 
40
/ יבנה 27
בית ועד הקהילה, 1926 - קומה 1
1935 - תוספת קומה
אדריכל: הרשקוביץ
 
42
בעבר: בית לוי, 1928 (נהרס)
שלב ב', 1933 (נהרס)
אדריכל: יוסף ברלין
 
44 / שד"ל 2
בעבר: בית קבלקין, 1924 (נהרס)
אדריכל: יהודה מגידוביץ
 

רחוב שד"ל

 
46
/ שד"ל 1
בית לוין, 1924
אדריכל: יהודה מגידוביץ
השגרירות הרוסית הישנה
אדריכל שימור: אמנון בר אור, 1998
 
48
/ רמח"ל 2
 

רחוב רמח"ל


50
/ רמח"ל 1 (50,52,54)
בנק הפועלים - הסניף המרכזי
 
52 בנק הפועלים - הסניף המרכזי
 
54 / בצלאל יפה 14
בנק הפועלים - הסניף המרכזי
 

רחוב בצלאל יפה

 
56 / בצלאל יפה 11
בית גינזבורג
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
חניון
 
58  חניון
 

60
בית פוליקוביץ
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
62
 
64
בית עוואד, 1926
אדריכל: יוסף ברלין
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
 
66
 

68
בית פינס (68,70)
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
70 בית פינס
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
72
בעבר: בית יחיאלי, 1924 (נהרס)
אדריכל: יוסף ברלין
 
74
 (74,76)
אדריכל: יצחק ישר
בעבר: בית מוזס, 1925 (נהרס)
אדריכל: יוסף טישלר
 
76 / נחמני 32
בעבר: בית מוזס, 1925 (נהרס)
אדריכל: יוסף טישלר
 

רחוב נחמני

 
78 / נחמני 41
בית כרסנטי, 1926
אדריכל: זאב רכטר
 
80
בעבר: קולנוע "שדרות"

 
82
/ מזא"ה 44
בית בראון ורובינסקי, 1932
אדריכל: יוסף ברלין
אדריכל שימור+תוספת: בר אוריין אדריכלים 
 

רחוב מזא"ה

 
84
/ מזא"ה 41
בית אנגל, 1933
אדריכל: זאב רכטר
 
86 פרויקט רוטשילד 86
 
86א
 
88
/ בלפור 44
אדריכל מקורי: משה צ'רנר
אדריכלית שימור: נירה רייכמן אדריכלים
 

רחוב בלפור

 
 
90
/ בלפור 61
 
92
/ המגיד 2
בית שרשבסקי, 1925
אדריכל: לוברנימקי
 

רחוב המגיד

 
94
/ המגיד 1
 
96
בית אברהם פרידמן
אדריכל: מ. לוברניצקי
 
98 / אנגל 2 - גינה ציבורית
 
רחוב אנגל

 
100
בית יעקב מילנר
 
102
 
104
/ שינקין 68
בית שטרן קרינקין
אדריכל מקורי: סטמפלר

 

רחוב שינקין

 
106
/ שינקין 63
 
108
בית פיירשטיין
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
 
110    פרויקט רוטשילד 110
 
112
 
114
 
116
 
118
בית רפפורט, 1934
 
120
/ בר אילן 20
 

רחוב בר אילן

 
122
/ בר אילן 19 (122,124)
ישיבת בר-אילן
חט"ב בר-אילן
 
124 / לונץ 2 
ישיבת בר-אילן
חט"ב בר-אילן
 

רחוב לונץ

 
126
/ לונץ 1 , 128 / החשמונאים 54
בית מורי
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
אדריכל: יוסף ברלין
 
רחוב החשמונאים

 
130
/ החשמונאים 51
בית מורי
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
אדריכל: יוסף ברלין
 
132 / כרמיה 2
בית מורי
בנין לשימור, סגנון בינלאומי
אדריכל: יוסף ברלין
 

רחוב כרמיה

 
 
134
/ כרמיה 1
 
 

136
/ ברדיצ'בסקי 2
 

רחוב ברדיצ'בסקי

 
138
/ ברדיצ'בסקי 1
 
140
 
142
/ מרמורק 2
 

רחוב מרמורק
כיכר התזמורת

 
תת-דפים (41): הצגת הכל