פרויקט רוטשילד 84 - בית אנגל

אדריכל מקורי: זאב רכטר
אדריכלות: בר אוריין אדריכלים | אדריכלות שימור: אמנון בר אור ושות' אדריכלים
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט

יוני 2015כתבות וכרונולוגיה:2007    נרכש הבניין ע"י חברת דיגל

1933    נבנה הבניין
מבט מרחוב מזא"ה, פברואר 2016