פרויקט מתחם רוטשילד 10

מתחם רוטשילד 10 פינת הרצל
מגדל בן 28 קומות המיועד למלונאות ומגורים + חמישה בניינים לשימור המיועדים למסחר: רוטשילד 10 ו-12 הרצל 9 ו-11 ולילנבלום 25
תב"ע: תא/ 3324 | פרטים נוספים
גוש: 7245 חלקות: 14,15,16,17,19
מבנים נוספים הכלולים בתכנית: אלנבי 19, סגולה 8

יזמים: חברת תדהר וחברת מגדל
אדריכל שימור: אמנון בר אור אדריכלים
פיתוח: צורנמל טורנר אדריכלים
קונסטרוקציה: ישראל דוד מהנדסים
קונסטרוקטור שימור: אינג' ירון גל


שלט הפרויקט, אוגוסט 2018כתבות
 5 הבניינים לשימור
 
[1] רוטשילד 12 - בית פוגל
 
[2] רוטשילד 10 / הרצל 7 - בית חיינקו

[3] הרצל 9 - בית יחיאלי

[4] לילנבלום 23 / הרצל 11 - בית הלל הכהן
 
[5] לילנבלום 25 - בית וייסברוד
 
יולי 2018


מבנה להריסה - רוטשילד 10א