פרויקט מלון בן נחום - רוטשילד 32 / אלנבי 118

מלון בן נחום 1921
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
בית המלון הראשון בתל אביב וכן מבנה הציבור הראשון שבנה מגידוביץ בארץ ישראל
אדריכלית שימור: פרופ' ניצה סמוק


מאי 2016דצמבר 2012