רוטשילד 34+36 - מגדל מאייר על רוטשילד
אוגוסט 2016

יוני 2016מרץ 2019
אפריל 2018