פרויקט רוטשילד 56-58

בצלאל יפה 11-13, יהודה הלוי 67,69
שטח המגרש: כ-2.2 דונם

כתבות: