פרויקט רוטשילד 65

יזם: רשת מלונות אטלס בע"מ
אדריכלים: מ.ורד אדריכלים | חיים דותן אדריכלים
אדריכלות פנים:  לאה מלר אדריכלות ועיצוב פנים
שטח התכנית: 0.7376 דונם 


מאי 2015


כתבות:


13/09/2016    מלון 65
דצמבר 2014
דצמבר 2013


אוגוסט 2013