פרויקט רוטשילד 82

בית בראון ורובינסקי, 1932
אדריכל: יוסף ברלין
אדריכל שימור+תוספת: בר אוריין אדריכלים 
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט בע"מ
ניהול ופיקוח: אפרתי מדפיס
קבלן מבצע: שדראוי ליבוביץ בניה בע"מ


יוני 2015שלט הפרויקט

מאי 2019יוני 2013

מרץ 2013מרץ 2012