רוטשילד 85

יזם: קבוצת פרטיים
אדריכל שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: אינג' יעקב ויובל אכברטדצמבר 2013יוני 2015התקדמות הבניה, מרץ 2012

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

התקדמות הבניה, רוטשילד 85