פרויקט רוחמה 8 / סגולה 11

תכנון: ארבל פידל אדריכליםיוני 2016