פרויקט נויה (NOYA), סלמה 6-8

תב"ע:  תא/מק/2515ב
יזם ושיווק: חברת אקרו נדל"ן
אדריכלות: ישר אדריכלים
המתחם כולל מבנים לשימור

אפריל 2019כתבות:

20/02/2014    דירה ב-1.74 מ' - עברי לידראפריל 2019

אפריל 2019


אפריל 2019אפריל 2019
נובמבר 2017אפריל 2015
סלמה 6-8, מאי 2012