פרויקט הרברט סמואל 8

תא/4055 - מתחם כרמלית / מתחם הכרמלית
פרויקט מגורים ומלונאות
תכנון: קייזר קייזר לקנר אדריכלים
מיקום: הירקון 5 ב / דניאל 2,4,6,8 / הרברט סמואל 8
שטח המגרש - כ-2 דונם
מגדל בן 25 קומות, 8000 מ"ר
הדמיות: קייזר קייזר לקנר אדריכלים