פרויקט מתחם עזרא ונחמיה

תא/2272
תכנון תב"ע:  פירשט-מזור אדריכלים