פרויקט מגדלי טיילת דוד

David Promenade Residences
תא/4340
מגדל מגורים ומלון של רשת Kempinski
הירקון 51-57, הירדן 1-7, הרברט סמואל 64-70
יזם: חברת נ.ה.ל
 
כרונולוגיה וכתבות:


15/07/2013    דירה ב־81.5 מ'

03/2012          גודר חלקו הדרומי של המגרש

23/02/2010    פרויקט היוקרה

אפריל 2019
אוקטובר 2017מאי 2017
אפריל 2016


ינואר 2016
ספטמבר 2015אפריל 2015
התחלת עבודות במגרש, מרץ 2012

 
 
המגרש עליו יקום הפרויקט, מכיוון רחוב הירקון