רחוב שבזי




שיפוץ רחוב שבזי, אוגוסט 2015

הרחבת גן שבזי, אוגוסט 2015