פרויקט שבזי 63

קונסטרוקטור: שלום בר ששת
הדמיות: טוטם


דצמבר 2017


שלט הפרויקט, מאי 2016