פרויקט שלום אש 15 - הוספת מרפסות

אדריכל: אילן בר אילן


שלט הפרויקט, יולי 2015

יולי 2015