פרויקט שלום עליכם 51

אדריכלות: בר אוריין אדריכליםאפריל 2015אפריל 2014התקדמות העבודות, יולי 2012

שלום עליכם 51, הבניין הישן, פברואר 2012