שדרות רוקח
1

3

5

7

9    תחנות האוטובוסים רידינג

11

13    בית ההלוויות העירוני