פרויקט שפ"ר 20-22 / מוהליבר 36 / גרוזנברג 31כתבות:


מאי 2017

דצמבר 2016

הבניין - מבט מפינת הרחובות מוהליבר ושפ"ר