גינת שינקין
שידרוג גינת שנקין - הוספת מתקני שעשועים לגיל הרך, מאי 2017גינת הכלבים החדשה בגינת שינקין, מאי 2017

כר דשא חדש, מבט לפינת הרחובות שינקין-יוחנן הסנדלר, מאי 2017

פברואר 2017