פרויקט שלמה המלך 67 - בית ברש

מבנה לשימור | אדריכל מקורי: קרל רובין
אדריכלות: טל אייל אדריכלות


יוני 2018
ינואר 2017

יוני 2018ינואר 2017