פרויקט שלמה המלך 67 - בית ברש

מבנה לשימור | אדריכל מקורי: קרל רובין
אדריכלות: טל אייל אדריכלות


דצמבר 2018
יוני 2018
ינואר 2017

דצמבר 2018יוני 2018ינואר 2017